Projekat Damar nastao je kao plod moje višegodišnje ljubavi prema bogatstvu balkanskog vokalnog nasleđa i istraživanja tradicionalnog pevanja, sa željom da donesem ovo blago na drugačiji način i sačuvam ga za pokoljenja. Divni ljudi, njihova predanost i razumevanje moje ideje, pomogli su da moj san postane stvarnost.

Poštovali smo tradiciju, čuvali sve vrednosti starih pesama i tako stvorili fuziju novog i starog. Modernim pristupom, prijemčivim aranžmanima, tradicionalnim instrumentima i glasom, deset kompozicija prikazuju lepotu, zanos, strast, želju ali i zebnju, zabrinutost, melanholiju i sve ono što sa sobom nosi tradicionalna balkanska pesma, budeći damar* u nama. Siguran sam da ovaj projekat neće ostaviti ravnodušnim, kako najbolje poznavaoce ove muzike, tako i one koji jednostavno vole i uživaju u lepom i iskrenom zvuku tradicionalnog muzičkog stvaralaštva.

* Damar (od turske reči damar) znači: žila kucavica, ona koja pulsira, poigrava i treperi. U narodu se često kaže zaigrali su damari u meni, kada zbog nečega ili nekoga u nama sve zatreperi od lepote, radosti ili zadovoljstva. Takođe, damar znači podzemni put vode od izvora do površine zemlje, tj. put zadovoljstva, od njenog izvora do duše koja ga oseća. Damar ne predstavlja samo srce kao organ emocije, već i puls života, razigrane osećaje u našem telu i duši, kada su pobuđeni nekom lepotom.

A zašto baš damar? Zato što on svaki put oživi u meni dok pevam ove divne tradicionalne pesme koje imaju dušu i pričaju istinite priče pune emocija.

Zarko Ilič

1. Džanum zađe Sunce 3:36
2. Kaleš bre Anđo 5:28
3. Udade se Živka Sirinićka 3:30
4. Kirjana vino prodava 3:18
5. Petlovi more pojev 4:53
6. Grana od bora 3:08
7. Ela se vie 4:17
8. Evo ovu rumen ružu 3:11
9. Večeraj sino 3:37
10. Koliko je širom svijeta 4:50